enrgy in business group

De kracht van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Arbobutler is de juiste partner om integraal gezondheidsmanagement op te zetten en succesvol uit te voeren. Aandacht voor preventie, het beïnvloeden van (verzuim)gedrag en re-integratiebegeleiding op basis van de eisen die het UWV hieraan stelt, vormen hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

De kracht van onze aanpak is gelegen in het duidelijk onderscheiden van medische, werkgerelateerde en procesmatige zaken en het inzetten van de best passende interventie en deskundige.

Arbobutler streeft een hecht partnership na met haar klant met een open en eerlijke communicatie, een heldere rolverdeling tussen alle betrokken partijen en voortdurend meedenken in mogelijkheden en oplossingen.

Bekijk ook onze andere labels